Cel ORMAcoaching

Często spotykamy się ze zdaniem „…teoria, teorią, a praktyka, praktyką…”. Uważamy, że zdanie takie jest obrazem braku właściwych podstaw teoretycznych, braku obszernej wiedzy lub po prostu niewłaściwym podejściem do praktyki lub teorii. Teoria zawsze musi być zgodna z praktyką, czyli jeśli coś dzieje się w praktyce, to musi mieć podstawy teoretyczne i odwrotnie jeśli coś jest teoretycznie potwierdzone, to w praktyce też musi funkcjonować.

 

Z tego względu naszym nadrzędnym celem, jest ścisłe połączenie praktyki z teorią, a także szerokie spojrzenie na zagadnienia z zachowaniem fizjologicznego pryzmatu. Każde nasze szkolenie przedstawia multidyscyplinarne spojrzenie teoretyczne wraz z praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy. Z tego względu na szkoleniach zawsze „pracujemy” na faktycznych przypadkach, czy problemach z którymi spotkaliśmy się w praktyce. Dlatego oferowane szkolenia bazują na wieloletnim doświadczeniu teoretycznym i praktycznym jakie posiadamy i którym chcemy się podzielić. Nie jesteśmy firmą szkoleniową, a przede wszystkim zajmujemy się pracą z zawodnikami z różnych dyscyplin i na różnym poziome, przez co wszystkie nasze proponowane rozwiązania są sprawdzone w praktyce.

Na naszych szkoleniach przedstawiamy tylko to, co jest sprawdzone w praktyce, zgodne z teorią oraz skuteczne.

Dlaczego ORMAcoaching?

Odpowiadając na to pytanie należy wyróżnić najważniejsze cechy każdego naszego szkolenia.

  1. Połączenie teorii z praktyką, – zawsze przekazujemy wiedzę potwierdzoną zarówno naukowo, jak i praktycznie. Ponadto taką, którą można łatwo zastosować, a przez to uzyskać efektywniejszy proces treningowy lub dietetyczny.
  2. Duże doświadczenie multidyscyplinarne, – wieloletnie prowadzenie zawodników z wielu dyscyplin oraz różnych przypadków żywieniowych umożliwia nam szersze spojrzenie na proces treningowy i dietetyczny, a tym przekazanie naszym kursantom wiedzy multidyscyplinarnej, którą dodatkowo będą wykorzystać we własnej pracy zawodowej.
  3. Obszerne materiały szkoleniowe z autorskimi programami do analizy obciążeń i analizy żywieniowej, – każdy uczestnik naszych szkoleń otrzymuje obszerne materiały dydaktyczne, które może wykorzystać w pracy z własnymi klientami / zawodnikami.
  4. Możliwość konsultacji po szkoleniach, – nam zależy na jakości i skuteczności naszych szkoleń. Dlatego każdy uczestnik ma możliwość konsultacji swoich przypadków z nami.
  5. Praca na faktycznych przypadkach, – dzięki praktyce możemy na naszych szkoleniach wykorzystać faktyczne przypadki zawodników, czyli np.: ucząc analizy badań wydolnościowych bazować na konkretnych przypadkach, aby pokazać jak właściwie analizować wyniki i na ich podstawie modyfikować proces treningowy. Analogicznie w procesie dietetycznym posługiwać się wynikami badań, analizą rejestrów żywienia aby pokazać jak należy je „czytać” aby faktycznie indywidualnie traktować klienta. Każde nasze szkolenie niezależnie od tematyki zawsze bazuje na tym, co w praktyce realizowaliśmy.
  6. Małe grupy szkoleniowe, – zależny nam na jakości szkoleń, a nie ilości kursantów dlatego nasze grupy są małe, często kilkuosobowe. W przypadku większej ilości chętnych staramy się zaproponować inny termin, gdyż uważamy, że jakość szkolenia, to również możliwość niemalże indywidualnej pracy z osobą prowadzącą – wtedy można zadać każde pytanie, a także jest możliwość na nie odpowiedzieć.

Zatem jeśli szukasz wysokiej jakości szkoleń z zakresu m.in.: dietetyki, przygotowania fizycznego, to szkolenia ORMAcoaching są najlepszym wyborem.